Fjärrlån

Besvarad av Bertine Pol-Sun...
Fråga: 
Fjärrlån
Svar: 

Vad är fjärrlån?

I de nationella rekommendationerna formuleras fjärrlånens syfte:
"Syftet med fjärrlånesamarbetet är att säkerställa en jämlik informationsförsörjning till medborgarna".

Här definieras också vad som är ett fjärrlån:
"Ett fjärrlån är ett lån mellan två bibliotek som inte har samma huvudman".

Biblioteken ska därför ha möjlighet att låna material från varandra och bibliotekens fjärrlånesamarbete preciseras i §10 i bibliotekslagen (SFS 1996:1596).

På Kungliga bibliotekets hemsida (http://www.kb.se/bibliotek/fjarrlan/) kan du läsa mer om fjärrlån.

Om du är intresserad av ett fjärrlån, vänd dig då till ditt närmaste bibliotek

9 mars 2012 - 10:18

Kategorier