Flyttfåglar

Besvarad av Åse Ström
Fråga: 
Varför flyger fåglarna söder ut på vintern?
Svar: 

Det är huvudsakligen tillgången på föda som medfört att vissa fågelarter blivit flyttfåglar, enligt Naturhistoriska riksmuseets hemsida, se nedan:

http://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/djur/faglar/vanligafaglar/flyt...

Världsnaturfonden, WWF, skriver också om olika orsaker till att fåglar flyttar, samt hur klimatförändringar kan påverka fåglars flyttbeteende:

http://www.wwf.se/source.php/1565683/13-3532_WWF_EKO_1-2014_Fråga_wwf_webb.pdf

http://www.wwf.se/source.php/1565683/13-3532_WWF_EKO_1-2014_Fråga_wwf_webb.pdf

Sveriges Radios P2-fågelns länktips:

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?formatid=108&programid=3275&ar...

Wikipedia om flyttfåglar:

https://sv.wikipedia.org/wiki/Flyttf%C3%A5gel

20 januari 2017 - 9:41