Förbjuda förtäring av kött och mejeriprodukter

Besvarad av Anna Dunér
Fråga: 
Vad har svenska staten för planer på att förbjuda förtäring av kött och mejeriprodukter?
Svar: 

Det korta svaret är nog "inga planer alls" eftersom det skulle innebära ett väldigt stort ingrepp på människors frihet och självbestämmande. Mig veterligt finns det inget land i världen där det överlag är förbjudet att äta kött eller mejeriprodukter, även om vissa religioner har inskränkningar. Det senare kan du läsa om här i Bibblan svarar.

Nyheter 24 kan du läsa något som påminner om din fråga. Det berättas där att miljöpartisten Lise Nordin haft en sms-duell mot forskaren Peter Santesson-Wilson på temat köttätande. På hemsidan står det: "Snart kan det vara entrecôtestopp på tallriken. Åtminstone vissa dagar. Åtminstone i skolan. Åtminstone om miljöpartiet får bestämma."

Miljöpartiets hemsida står det att de vill arbeta för "att öka andelen vegetarisk mat" men något förbud mot kött och mejeriprodukter finns inte i deras partiprogram.

18 december 2016 - 15:37