Företag/organisation få hjälp att bygga upp bibliotek

Besvarad av Ann Holmats
Fråga: 
Vart vänder man sig som företag/organisation om man behöver hjälp med att bygga upp ett bibliotek?
Svar: 

Nu tolkar jag att bygga ett bibliotek som att det handlar om att bygga en samling och inte att bygga en biblioteksbyggnad.
Ett alternativ är att ta hjälp av en bemanningsbyrå för att anställa en bibliotekarie för att göra detta. En annan möjlighet är att själv leta efter lämplig bibliotekarie via till exempel LinkedIn.
Jag känner inte till någon organisation som hjälper andra att bygga bibliotek. Fråga andra organisationer/företag hur dom gjorde när de byggde sina bibliotek för att få fler ideér.
Det är även viktigt att tänka på att en samling/biliotek inte bara ska byggas upp, den måste även vårdas och underhållas.
Du kan även kontakta bibliotekarieutbildningarna och föreslå att någon student där gör det som en del av examensarbetet.  

30 januari 2017 - 12:50

Kategorier