Forskning i LRF:s arkiv?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
Under krigsåren på 40-talet for bönder från bl.a. Roslagen till Finland inte för att kriga utan för att hjälpa till med jordbruket. Johan Einar Lindqvist från Frötuna lär ha varit en. Finns det någon dokumentation om detta i LRFs arkiv? Med vänlig hälsning,
Svar: 

LRF:s arkiv finns tillgängligt för forskning via Centrum för näringslivshistoria. Se information under rubriken Arkiv och forskning på följande sida: http://www.lrfhistoria.se/akiv-och-forskning/, där det också finns länkar till vissa sökmöjligheter och litteraturförslag.

Det bästa är antagligen att kontakta Centrum för näringslivshistoria och höra vilka möjligheter som finns när det gäller din specifika fråga. Kontaktuppgifter finns här: http://naringslivshistoria.se/kontakt/

16 mars 2017 - 10:34

Kategorier