Ge gamla artiklar DOI-nr?

Besvarad av Maria Andersson
Fråga: 
Kan man ge gamla artiklar DOI-nummer eller är det bara nya - om man t.ex. tillgängliggör gammalt forskningsmaterial digitalt?
Svar: 

"DOI (Digital Object Identifier) är ett system för beständig identifikation som kan användas för internetlokalisering och interoperabelt utbyte av intellektuell egendom på Internet." så inleds avsnittet om DOI i Kb:s dokument (s 28), http://www.kb.se/dokument/ISBN/ISBN_manual_sv.pdf, och inte heller fortsättningsvis står det något om att det bara handlar om nya artiklar eller publikationer.

Inte heller på The International DOI Foundation (IDF), http://www.doi.org/, verkar det finnas något om att det inte kan användas på äldre material.

6 mars 2017 - 21:49