Gymnasiearbete om anorexia

Besvarad av Pia Karlsson
Fråga: 
Hej! Jag går i trean och ska skriva mitt gymnasiearbete, som är av formen litteraturstudie och handlar om hur anorexia påverkar kroppen fysisk. Kan ni ge tips på vilka faktaböcker jag kan använda mig av i min studie, som behandlar hur anorexia påverkar kroppen fysisk? Och kan ni även ge ett tips på hur jag kan begränsa min studie så att det inte blir för omfattande?
Svar: 

Hej!
Samma typ av fråga har besvarats tidigare och finns i svarsarkivet. Se -
http://bibblansvarar.se/sv/svar/hej-jag-skriver-mitt-gymna
Två nya självbiografier som bl a handlar om personens ätstörnigar är Susanna Brådings "Det mesta av allt" och Malin Lagerstedts "Kenneths marionett". 

Frågan om hur du ska begränsa ditt arbete tycker jag att du ska diskutera med din handledare för att få bästa hjälp. Kontakta också din gymnasiebibliotekarie för att få hjälp med en litteratursökning. Då kan ni diskutera igenom och beställa de böcker som du kan behöva.

19 februari 2017 - 14:30

Kategorier