Håller du dig a jour med forskningen? Söker du informaiton för egen del?

Besvarad av Anita Höglund
Fråga: 
Håller du dig a jour med forskningen och varför? Om ja, vad för informationskanaler använder du och varför? Händer det att du söker information för egen del, för att lösa problem och arbetsuppgifter i jobbet? Kan du ge exempel?
Svar: 

Jag håller mig jour med forskningen genom att hålla koll på uppsatser i biblioteks- och informationsvetenskap. Men det finns ju många näraliggande områden som är intressanta. Jobbar man som skolbibliotekarie håller man koll även på forskning som berör de olika skolämnena, vad Skolverket kommer med för nytt kring läroplaner osv. Jobbar jag som barnbibliotekarie och hjälper elever med läs- och skrivsvårigheter att använda egen nedladdning i Legimus behöver jag vara uppdaterad på forskning inom läs- och skrivsvårigheter, språkstörning osv. Numera har det blivit enklare att omvärldsbevaka via sociala medier där jag kan vara med i olika grupper som kanske egentligen vänder sig till pedagoger eller kan jag läsa t ex lärarfackens tidskrifter på webben osv. Jag nätverkar också med andra via sociala medier och får då tips på rapporter, avhandlingar, undersökningar som berör det jag arbetar med.  
Varför jag håller mig ajour är dels för att kompetensutveckla mig och dels för att utveckla verksamheten på min arbetsplats.

Vilka informationskanaler jag använder varierar men som jag skrev tidigare så är sociala medier till stor hjälp där jag kan vara med i olika intressegrupper och följa olika grupper, hitta intressanta artiklar, nätverka osv. Uppsatser och avhandlingar från bl a biblioteks- och informationsvetenskapen, rapporter från t ex Kulturrådet osv. 

Söka information för att lösa problem på jobbet gör jag hela tiden. Oftast utan att tänka på att det är det jag gör. Det kan vara att gå in i hjälpen för Book-IT för att få hjälp med hur man utför en viss funktion, hitta kontaktuppgifter till någon jag behöver få kontakt med , söker uppgifter om en ny bok som vi ännu inte köpt in och därför finns den inte i vår katalog osv.

1 mars 2017 - 8:58

Kategorier