Hedersrelaterat våld

Besvarad av Susanna Gillber...
Fråga: 
Hedersrelaterat våld
Svar: 

Hej,
Brottsförebyggande rådet har en bra sammanfattande beskrivning av begreppet hedersvåld:
http://www.brottsrummet.se/sv/hedersrelaterat-vald

Även organsiationen Rädda barnen har information på sin hemsida:
 

http://www.raddabarnen.se/vad-vi-gor/vad-vi-gor-i-sverige/vald-och-overg...

Här har du förslag på några böcker i ämnet:

Hedersmord : tusen år av hederskulturer / Kenneth Johansson (red), 2005
Unni Wikan: En fråga om heder. 2004
Sevil Bremer: Ungdomar och hederesrelaterat våld. 2006

Vänliga hälsningar
Susanna Gillberg Wallner, stadsbiblioteket i Uppsala

         

 

12 februari 2014 - 11:58