Uppsats om feminism i Norge

Besvarad av Hanna Johansson
Fråga: 
Hei! Jeg skal skrive en kort oppgave vedrørende feminisme. Problemstillingen min er som følger "Behøver vi feminisme i dagens Norge?". Jeg skal skrive en argumenterende oppgave hvor jeg vil se på følgende: Ulikheter i lønn og arbeid, Abortlov og reservasjonsrett, og vold overgrep. Min utfordring er at jeg ikke vet hvor på nettet jeg kan finne kilder om dette. Kildene mine må være vitenskapelige artikler eller liknende. Håper dere kan hjelpe meg, på forhånd takk! K.
Svar: 

Hej, du ska skriva en uppsats som handlar om jämnställdhet och kvinnors situation i Norge, för att argumentera runt frågan "Behøver vi feminisme i dagens Norge?". Om jag tolkar dig rätt? Då skulle du egentligen behöva använda norska söktjänster och databaser för att hitta vetenskapliga artiklar som belyser situationen i Norge. Men eftersom jag som bibliotekarie i Sverige främst känner till svenska söktjänster, så försöker jag hjälpa dig att hitta material i dessa men som handlar om Norge. Nu har det gått en tid sedan du skickade din fråga till oss, och du kanske redan har hittat en del material, men kanske något av detta kan vara till någon hjälp. Jag ber om ursäkt för att svaret på din fråga dröjt.

Libris är de svenska universitets- och forskningsbibliotekens gemensamma katalog. Jag söker på ” jämställdhet Norge” och hittar denna artikel:
Forskning viser
Holst, Cathrine
Ingår i: Fett. - 1504-1921. ; 2014:1, s. 38-43
Artikeln finns på internet:
http://fett.no/2014/03/forskning-viser/

I tidningen Fett hittar jag även en annan artikel om Reservasjonsomveien
http://fett.no/2014/03/reservasjonsomveien/

Statsfeminisme 2.0 : eller game over?
Sørensen, Siri Øyslebø
Ingår i: Fett. - 1504-1921. ; 2014:1, s. 16-24

Kjønnslikestilling i inkluderingens tjeneste?
Annfelt, Trine, Gullikstad, Berit
Ingår i: Tidsskrift for kjønnsforskning (Online). - 1891-1781. ; 2013:3/4, s. 309-326
Referens: http://kilden.forskningsradet.no/publikasjon/vis.html?tid=86374

Bok:
Norsk likestillingshistorie 1814-2013 / Hilde Danielsen, Eirinn Larsen, Ingeborg W. Owesen
ISBN 9788245014525
Bergen : Fagbokforlaget, cop. 2013

När jag söker på ” lønn arbeid” i Libris hittar jag några artiklar:
Betydning av ekteskap og barn for kvinners lønn : sortering på stillinger versus ulik lønn for likt arbeid. 2009
Høgsnes, Geir, Penner, Andrew, Petersen, Trond
Ingår i: Sosiologisk tidsskrift. - 0804-0486. ; 2009(17):4, s. 353-379
http://libris.kb.se/bib/11709930

Ulik lønn for likt arbeid? : lønnsforskjellene mellom kvinner og menn under det statistiske mikroskop
Nielsen, Roy A., Høgsnes, Geir, Petersen, Trond
Ingår i: Sosiologisk tidsskrift. - 0804-0486. ; 2004(12):1, s. 51-79
http://libris.kb.se/bib/9581049

Du kan själv söka på tex Kjønnslikestilling i Libris så får du upp fler artiklar:
http://libris.kb.se/hitlist?d=libris&q=Kj%C3%B8nnslikestilling&f=simp&spell=true&hist=true&p=1

Eller testa att söka på vold overgrep och andra ämnesord som hör till ditt ämne.

DiVA portal är en gemensam söktjänst och ett öppet arkiv för forskningspublikationer och studentuppsatser vid 34 svenska universitet och högskolor. Där kan du försöka söka efter avhandlingar/vetenskapliga publikationer om ditt ämne?
http://www.diva-portal.org/smash/search.jsf

När jag söker efter databaser med avhandlingar publicerade i Norge, hittar jag dessa tre:
Norge
Cristin Forskningsresultater, informasjon og dokumentasjon av vitenskapelige aktiviteter
BIBSYS Forskningsdokumentasjon
Digitale publikasjoner  Oslo Universitet
Dessa finns här: http://www.ub.gu.se/sok/dissdatabas/ovriga/world/indexno.xml

Sedan kan du testa att använda Google Scholar, Googler söktjänst till vetenskapliga publikationer, avhandlingar, böcker, referat och artiklar med mera:
http://scholar.google.se/

Hoppas detta var till någon hjälp.
Lycka till med din uppsats!

31 mars 2014 - 23:02