Alexander Moszkowski och bokbålen i 1930-talets Tyskland

Besvarad av Maria Kungsman
Fråga: 
Hej, För en text om författaren Alexander Moszkowski (1851-1934) undrar jag om någon eller några av hans böcker brändes under bokbålen i 1930-talets Tyskland. I vanliga fall hade jag kunnat låna in någon bok om detta som fjärrlån, men fjärrlånesektionen på biblioteket här har sommarstängt. Med vänlig hälsning, Erik Carlquist
Svar: 

Hej!

Jag har gjort några sökningar - framförallt på internet - för att hitta information om huruvida någon av Alexander Moszkowskis titlar brändes under bokbålen i Tyskland på 1930-talet. Det är svårt att hitta information om detta på svenska, den mest matnyttiga källan är på tyska.

Bland annat fann jag en artikel från 10 maj i år i DN av Ola Larsmo som publicerades med anledning av att det då var 80 år sedan det ohyggliga bokbålet i Berlin ägde rum. http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/bockerna-som-brandes-bort-fran-historien/
I artikeln finns en hänvisning till Volker Wiedermannn, en tysk litteraturkrititer som skrivit en bok om bokbålet den 10 maj 1933 och de utrensningskampanjer som bedrevs i Tyskland vid denna tid. Boken är från 2008 och heter ”Das Buch der verbrannten Bücher”. Jag hittar tyvärr ingen svensk översättning av den, den tyska utgåvan finns på Stockholms universitetsbibliotek.

I Larsmos artikel nämns också den "svarta lista" över förbjuden litteratur som upprättades av en bibliotekarie vid nazisternas maktövertagande 1933. Jag har sökt efter denna på internet och hittade information om ämnet på Berlins officiella webbsida. Se länk: www.berlin.de/rubrik/hauptstadt/verbannte_buecher/index.php 
Här hittar du den "svarta listan" samt information (på tyska) om den lista över förbjudna författare/titlar som - med svarta listan som förlaga - senare upprättades av nationalsocialisterna.  Alexander Moszkowski och hans verk "Einstein" finns med på nationalsocialisternas lista, men inte på svarta listan. På Berlins hemsida finns även en förteckning över tyskspråkig litteratur i ämnet : http://www.berlin.de/rubrik/hauptstadt/verbannte_buecher/literatur.php Kanske den kan vara till hjälp vid ett eventuellt fjärrlån.

Hoppas ovanstående har varit till nytta!
Med vänlig hälsning
Maria Kungsman, bibliotekarie
Uppsala stadsbibliotek

18 juli 2013 - 13:07