Realismen

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Hej. Jag hade en citat som jag har tagit från larare.at. Men jag förstår inte så mycket. skulle ni kunna förklara det för mig? citatet är "Vardagens människor skulle avbildas i vardagliga situationer, inte sällan med ett socialt, moraliskt och politiskt syfte." och det tillhör då realismen.
Svar: 

Det bästa sättet att förstå realismen är att tänka att konst kan visa upp verkligheten som den verkligen, utan att blunda för något. "Realisterna ville skildra verkligheten som den var, utan att anpassa den och göra den finare eller vackrare. De berättade om till exempel smutsiga städer, dåliga arbetsmiljöer och problem inom familjen." (citerat från NE.se) Författarna hade lite olika vinklingar: Charles Dickens beskrev ofta de fattigaste, Gustave Flaubert beskrev borgerligheten. Det finns mycket att läsa i ämnet på NE.se och du kan även hitta många svar i vårt svarsarkiv om realismen. 

Nationalencyklopedin, realism. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/realism (hämtad 2017-02-09)
Nationalencyklopedin, Charles Dickens. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/charles-dickens (hämtad 2017-02-09)
Nationalencyklopedin, Gustave Flaubert. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/gustave-flaubert (hämtad 2017-02-09)
Nationalencyklopedin, Honoré de Balzac. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/honore-de-balzac (hämtad 2017-02-09)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Realismens_litteratur

 

9 februari 2017 - 0:01