Hej! Jag har arbetar just nu m

Besvarad av Rouhia Lotfkhah
Fråga: 
Hej! Jag har arbetar just nu med en uppgift i Svenska 3, Retorik och då närmare bestämt ett argumenterande tal. Mitt fokus ligger på vikten av att värna om våra bibliotek, med en bakgrund av att det skrivna ordet är ett av de mäktigaste vapnen som finns. Jag vill då använda argument som demokrati och yttrandefrihet som är två grundpelare inom biblioteket. Jag vill i detta även lyfta fram ett motargument, i form av en fråga. denna fråga skulle då vara " Gör då inte bibliotek en viss form av gallring? Att böcker som strider mot demokratiska värderingar och rymmer ex rasistiska åsikter eller liknande åsikter inte tas in på biblioteken? Varför gör dom då så för?" Så detta blir min fråga till er! Hur ställer ni er i denna fråga?
Svar: 

Hej svar på din fråga är: Not Censorship But Selection:
En bibliotekarie som har på sitt ansvar att göra ett urval inte bör fråga efter varför en bok borde uteslutas ur samlingen, utan tvärtom varför den borde ingå i den.

http://www.ala.org/advocacy/intfreedom/censorshipfirstamendmentissues/no...  

29 september 2014 - 15:09

Kategorier