Kopiera bibliotekets filmer från DVD?

Besvarad av Annika Strandberg
Fråga: 
Hej, jag har förstått att man får kopiera bibliotekets talböcker på CD för privat bruk. Får man också kopiera bibliotekets filmer från DVD för privat bruk? Jag har läst i Susanna Broms bok Biblioteken och juridiken, och tycker det verkar som det är tillåtet. De är tillgängliggjorda lovligt, och de undantag som beskrivs i boken på saker som inte får kopieras för privat bruk gäller alla litterära verk men en film är ett konstnärligt verk och inte litterärt.
Svar: 

Hejsan,
angående din fråga om kopiering av bibliotekets filmer för privat bruk, hänvisar jag dig till
regeringens sida, www.regeringen.se. Gå in på publikationer och sök på upphovsrättslagen film.
Du kommer då till ett pdf.dokument som heter "Upphovsrätten vid nedladdning och annan kopiering
av musik, film och bilder m.m." Där kan du få svar på din fråga.
Du kan också gå till Kungliga Bibliotekets sida och ta kontakt med deras juridikavdelning.

//Med vänlig hälsning Annika Strandberg Arkenbiblioteket Örnsköldsvik

27 oktober 2011 - 13:24

Kategorier