Letar efter den svenska översättningen av ett stycke i Buddenbrooks

Besvarad av Lennart Kihlberg
Fråga: 
Hej! Jag letar efter den svenska översättningen av ett stycke i Thomas Manns Buddenbrooks, ett citat av den yngste sonen Hanno. Stycket lyder på tyska: "Er sah nicht nur die sichere Liebenswürdigkeit, die sein Vater auf alla wirken liess, er sah auch - sah es mit einem seltsam quälenden Scharfblick - wie furchtbar schwer sie zu machen war, wie sein Vater nach jeder Visite wortkarger und bleicher, mit geschlossenen Augen, deren Lider sich gerötet hatten, in der Wagenecke lehnte, und mit Entsetzen im Herzen erlebte er es, dass auf der Schwelle des nächsten Hauses eine Maske über ebendieses Gesicht glitt, immer aufs Neue eine plötzliche Elastizität in die Bewegungen ebendieses ermüdeten Körpers kam ..." Vidare längre ner (tror jag): "Nur ein Wunsch efüllte ihn dann: dieser matten Verzweiflung nachzugeben, sich davonzustehlen und zu Hause seinen Kopf auf ein kühles Kissen zu legen." Har ni någon möjlighet att hjälpa mig med detta? I så fall skulle jag vara mycket tacksam! Vänliga hälsningar Andrea Ängkvist Resch
Svar: 

Citatet kan hittas i andra delen, kapitel 10 (X), 2:a avsnittet (2) och lyder enligt följande:

"Han såg inte bara den säkra älskvärdhet som hans far lät verka på alla, han såg också - såg det med en egendomlig, plågsam skarpblick - hur fruktansvärt svårt det var att åstadkomma den, hur hans far ordkargare och blekare för varje visit med slutna ögon och vartefter röda ögonlock lutade sig tillbaka i vagnshörnet, och med fasa i hjärtat upplevde han att det på tröskeln till nästa hus lade sig en mask över detta ansikte , att det ständigt på nytt kom en plötslig elasticitet i denna uttröttade kropps rörelser…"

Det andra citatet kommer faktiskt före i texten. Närmare bestämt andra delen, kapitel 10 (X), 1:a avsnittet:

"Då uppfyllde honom endast en önskan: att ge efter för denna matta förtvivlan, att smyga sig undan och hemma lägga huvudet mot en sval kudde."

Bägge citaten i enlighet med Ulrika Wallenströms översättning från 2005.

Det finns även två äldre översättningar: Walborg Hedberg (1975) och A. Wingren (1930). Hör av dig om du även är intresserad av dessa.

Vänliga hälsningar,

lennart.kihlberg@umea.se

29 mars 2012 - 14:50