Om artikel från The Observer 1976

Besvarad av Karin Wendel
Fråga: 
Hej, jag letar efter en eller flera artiklar som ska ha publicerats i The Observer i augusti 1976. Det gäller artiklar som en David Martin ska ha skrivit angående Idi Amins påstådda massmord i Uganda. Har letat på nätet för ett mer exakt datum men jag hittar det inte... Kanske att jag behöver bege mig till ett universitetsbibliotek som har tidningen Observer? Artiklarna omnämns på denna sida: http://www.monitor.co.ug/SpecialReports/ugandaat50/Was-Amin-s-terror-exaggerated-/-/1370466/1522578/-/137udeoz/-/index.html
Svar: 

The Observer har ett digitalt arkiv som man kan hitta på http://pqasb.pqarchiver.com/guardian/advancedsearch.html
Där finner jag artiklar av David Martin om Uganda, men tyvärr inte någon från den månad du frågar efter. Artiklarna kommer man inte åt om man inte betalar för dem. Möjligen är det så att något universitetsbibliotek erbjuder sina låntagare access till databasen..
Papperstidningen The Observer verkar inte finnas i några äldre upplagor i Sverige.

18 december 2012 - 12:23