Birmingham och West Midlands

Fråga: 
Hej! Jag letar efter översiktshistorik om Birmingham och/eller West Midlands i allmänhet. Finns det något verk som rekommenderas?
Svar: 

Nationalencyklopedin har bra och korta översikter över många länder och städer. Så här beskriver NE Birmingham:
Birmingham [bə:´miŋəm], stad i mellersta England, Storbritannien, 190 km nordväst om London; 1 miljon invånare (2008). Birmingham är Storbritanniens näst största stad, en av landets viktigaste industristäder och centrum i storstadsområdet West Midlands med 3,2 miljoner invånare. Liksom många västeuropeiska storstäder tappade Birmingham befolkning under 1970- och 80-talen; en viss kompensation har skett genom inflyttning av invandrare från forna kolonier, såsom Indien och Pakistan. Birmingham utvecklades tidigt till centrum för metallvaru-, maskin-, verktygs- och transportmedelsindustri. Trots strukturkriser under senare årtionden har Birmingham kunnat behålla denna ställning. I staden tillverkas vidare bl.a. bilkomponenter (Jaguar, Austin–Rover), elektrisk och elektronisk utrustning, kemikalier och plastvaror, gummiartiklar samt smycken och leksaker. Birmingham har också stora bryggerier, chokladindustri och annan livsmedelsindustri. Den internationella flygplatsen, Elmdorn, ligger 13 km sydöst om stadscentrum.
Birmingham har två universitet och teknisk högskola samt är ärkebiskopssäte för den romersk-katolska kyrkan och biskopssäte för den anglikanska. Bland museerna märks det från industrihistorisk synpunkt intressanta Museum of Science and Industry. Vidare ligger Storbritanniens officiella utställnings- och konferenscentrum NEC i stadens utkant.
Birmingham växte snabbt och oreglerat under senare hälften av 1800-talet. Dess industriella blomstring manifesterades vid Victoria Square med ett högt klocktorn och med stadsinstitutioner som stadshus, rådhus, bibliotek och museer. Stadshuset (påbörjat 1832) av Joseph Hansom (1803–82) formades som ett klassiskt tempel omslutet av korintiska kolonner. Saint Chad's Cathedral (påbörjad 1839) av A.W. Pugin blev en av nygotikens mer uppmärksammade förebilder. Birmingham har varit föregångsstad vad beträffar modern stadsplanering. Stadsdelen Bournville, från senare delen av 1800-talet, var en av de första s.k. trädgårdsstäderna, och enkelriktad biltrafik i stadens centrum introducerades 1933. Vid 1900-talets mitt genomfördes omfattande saneringar i stadens centrala delar, där stora kontorskomplex växte upp.
Historia
Birmingham är omnämnt som stad och marknad på 1100-talet, och under 1500-talet var det känt för sitt smideshantverk; bl.a. tillverkades där vapen. Under slutet av 1700-talet framträdde Birmingham som föregångsstad i den engelska industriella revolutionen. Närheten till kolfält och järnverk spelade härvid stor roll. Betydande uppfinnare, vetenskapsmän och industrimän med hemort i Birmingham, t.ex. James Watt, Matthew Boulton och Joseph Priestley, bidrog till den tidiga industrialiseringen och den snabba tillväxten.
Parlamentsreformen 1832 medförde att Birmingham fick rätt att välja egna parlamentsledamöter, och 1838 erhöll Birmingham formellt stadsrättigheter. Samma år knöts järnvägsförbindelser mellan Birmingham och Liverpool respektive London. Staden blev svårt skadad genom tyska flygangrepp 1940–42 (100 000 byggnader förstördes) men återhämtade sig snabbt efter krigsslutet.
BIRMINGHAM
http://www.ne.se/lang/birmingham/129533
NATIONALENCYKLOPEDIN, 2013-09-12

Den engelska nationalencyklopedin Britannica har en längre historik över Birmingham än NE. För övrigt har jag inte hittat relevant information om staden i andra verk. Jag hoppas att detta räcker för ditt ändamål.

11 september 2013 - 17:10

Kategorier