Hej! Jag skulle behöva en över

Besvarad av Anna Troy
Fråga: 
Hej! Jag skulle behöva en översättning av "Die Linien des Lebens" av Hölderlin.
Svar: 

Hittade ingen färdig översättning så jag gjorde ett försök med Google translate. Översättningen blev klumpig men gör dikten förståelig iallafall.

Die Linien des Lebens sind verschieden,
Wie Wege sind, und wie der Berge Grenzen.
Was hier wir sind, kann dort ein Gott ergänzen
Mit Harmonien und ewigem Lohn und Frieden.

Livets linjer är olika,
Vilka vägar är och hur bergen gränser.
Det här är vi, kan komplettera en Gud finns
Med harmonier och evig belöning och fred.

7 juli 2014 - 22:46