Bra, kort och koncis definition av begreppet "högresursområde"

Besvarad av Per Karlsson
Fråga: 
Hej, jag skulle vilja ha en bra, kort och koncis definition av begreppet "högresursområde". Det är till en kandidatuppsats så en mer "vetenskaplig" källa än wikipedia är eftersträvansvärt. Jag har letat i SAOL, SAOB, Bonniers svenska ordbok, NE samt diverse litteratur som jag har hemma men utan direkt bra resultat. Har ni alltså några tips om var jag skulle kunna hitta en källa i vilken begreppet "högresursområde" står beskrivet.
Svar: 

Begreppet "högresursområde" är svårt att finna en adekvat definition till. Förklaringen kan ligga i att det inte finns något förtydligande
av vad som definieras som hög samtidigt som ordet resursområde kan vara flytande i vad gäller betydelsen.

Ofta används ordet högresursområde när någon vill definiera ett socialt område där inte ålder eller kön betyder så mycket som den ekonomiska resurs området besitter.

Men området med hög resurs skulle även kunna vara ett helt annat område som jordmån eller banktäthet.

Försökte, precis som du, hitta definitionen av "högresursområde" men fann endast att ordet användes flitigt i olika sammanhang.

26 september 2011 - 22:23