Testamentera till sambo

Besvarad av Gunilla Vestman
Fråga: 
Hej jag undrar hur det går till när sambopar vill testamentera sin egendom till varandra? Måste man innan skrivit ett samboavtal?
Svar: 

Enligt sambolagen www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Sambolag-2003376_sfs-2003-376/?bet=2003:376 räcker det med ett bevittnat testamente för att sambor ska ärva varandra om det inte finns några barn med i bilden. Har avliden sambo barn (gemensamma eller särkullsbarn), har de alltid rätt att begära ut sin lagslott, dvs halva arvet. Detta oavsett om det finns testamente eller inte.

I samboavtal regleras vilka ägodelar som inte ska ingå i en bodelning vid en separation. Samboegendom kan då skrivas om till att utgöra enskild egendom. Den enskilda egendomen ingår sedan inte i en eventuell bodelning.

Läs mer på konsumentverkets hemsida om samboavtal och testamente.
www.konsumentverket.se/Vara-omraden/Privatekonomi/Livssituationer/Att-flytta-ihop/Att-bli-sambo/

Vi hoppas att du är nöjd med ditt svar. Besök oss gärna igen för att ställa fler frågor
Gunilla Vestman

15 oktober 2014 - 22:48