Aktuell körkortsbok på persiska

Besvarad av Pia Junvald
Fråga: 
Hej. Jag undrar om det finns någon aktuell körkortsbok på persiska som kan lånas på biblioteket?
Svar: 

Hej!

Det finns i dagsläget ingen översättning till persiska av den körkortsbok som ges ut av Sveriges trafikskolors riksförbund. Dock finns det flera andra körkortsböcker som är skrivna på persiska, som riktar sig till personer som vill ta körkort i Sverige. Den persiska körkortsbok som finns i nyast upplaga är:
Amuzish-i ranandigi dar suid bih zaban-i farsi av Barzinji, Muhammad (2014).

Bibliotekstjänst beskriver boken så här:
”Denna handbok är framtagen för den persisktalande läsaren som ska ta B-körkort men behärskar inte svenska tillräckligt bra för att kunna använda den svenska körkortsboken. Här tas upp sådana aspekter som säkerhet i trafiken, varför det är viktigt att ta hänsyn till andra trafikanter eller varför man får följa trafikreglerna när man kör bil. Uppdelningen av varje inlärningsmoment är väl genomtänkt vilket gör att läsaren borde gå igenom allt, steg för steg. Språket är anpassat till målgruppen. Alla beskrivna trafiksituationer är illustrerade med tydliga färgfotografier och teckningar.”

Kontakta ditt lokala bibliotek för att se om de har titeln. Om den inte finns på ditt bibliotek finns möjlighet att fjärrlåna boken från något annat bibliotek i Sverige. Fjärrlån kan vara belagd med en mindre avgift. Kanske finns det någon äldre upplaga av boken på ditt bibliotek, eller någon annan körkortsbok på persiska. Det har givits ut ett flertal olika titlar de senaste åren, med olika författare och förlag.

Med vänlig hälsning,
Pia Junvald

10 juni 2014 - 11:13