Olika typer av kunskap

Besvarad av Hanna Johansson
Fråga: 
Hej, jag undrar om du kan beskriva likheter och olikheter mellan vetenskaplig kunskap och erfarenhetsbaserad kunskap Hälsningar Helen
Svar: 

 Från Psykologi-guiden http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=kunskap står det om erafrenhetsbaserat kunskap att det är "Förmåga att känna igen och handskas med situationer, föremål, verktyg och händelser som vunnits genom praktisk verksamhet eller genom direktkontakt med de fenomen som kunskapen, kunnandet, gäller" Medan (enligt denna artikel på Wikipedia http://sv.wikipedia.org/wiki/Vetenskap ) är  Vetenskap en" produktion av tidigare okänd kunskap med systematiska metoder." Läs vidare i artikeln vad det betyder så blir det mera tydligt.

28 november 2014 - 10:15