I vilken institution/organisation ingår ett folkbibliotek?

Besvarad av Kerstin Våge
Fråga: 
Hej! Jag undrar under vilken institution/organisation som ett folkbibliotek ingår i?
Svar: 

Hej!

De flesta folkbibliotek drivs i kommunal regi.
I Nationalencyklopedin kan man läsa om bibliotek. Där står bland annat "folkbibliotek, för allmänheten tillgängligt bibliotek som tillhandahåller medier för förströelse, bildning och utbildning." "Bibliotekslagen föreskriver att det ska finnas folkbibliotek i varje kommun med avgiftsfri utlåning av litteratur, vilket uppfylls av samtliga svenska kommuner."
"Finansieringen av folkbiblioteken är ett kommunalt ansvar."

I de olika kommunerna kan sedan folkbiblioteken ligga under olika förvaltningar som t ex Kultur- och Fritidsförvaltningen, som de gör i till exempel Sundsvalls kommun och flera andra kommuner. Men förvaltningarna kan heta lite olika i olika kommuner. I Stockholms stad heter den till exempel bara Kulturförvaltningen.

(Källa: Nationalencyklopedin www.ne.se/lang/folkbibliotek)
(Källa: Nationalencyklopedin www.ne.se/lang/bibliotek/128513)

3 januari 2013 - 15:48

Kategorier