Anledningar till koldioxidförgiftning?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
Hej! Vad är den egentliga anledningen till koldioxidförgiftning? Tack
Svar: 

Koldioxidförgiftning orsakas av att personen exponerats för höga halter av koldioxid, antingen på grund av yttre orsaker som t.ex. att halten av koldioxid  i inandningsluften blivit för hög när man arbetat i ett trångt utrymme eller p g a vissa medicinska tillstånd som påverkar andningsorganen, så att de inte klarar av att bearbeta och utvisa koldioxid.
Jag har inte lyckats hitta någon källa, som ger en bra och utförlig beskrivning av detta, så jag föreslår att du ställer din fråga direkt till  Vårdguiden för att få ett mer uttömmande svar. Kontaktuppgifter finns här:
https://www.1177.se/Skane/Stall-en-anonym-fraga/

17 mars 2017 - 16:54

Kategorier