Poesidatabaser

Besvarad av Sofia Murray
Fråga: 
Jag söker både databaser för svensk och engelskspråkig poesi. De jag har hittat är så svåra att söka i och inte särskilt bra. Framför allt är jag ute efter en databas som vänder sig till barn/ungdomar. Databaserna får gärna innhehålla tips/förslag på dikter. Det får gärna vara både äldre och mer nutida, modern poesi/dikter. Helst även med publicerade dikter och inte bara referenser till titlar/författare. Söker helt enkelt - URVAL AV DIKTER SOM KAN FÅNGA ETT BARNS INTRESSE. Ålder va 10-14. Mycket tacksam för alla tips. Tack för Bibblan Guidar/Svarar. Helt nytt för mig! Ska tipsa mina barns lärare. Det är så svårt att källsortera bland alla databaser.
Svar: 

Tyvärr har vi inte så mycket att komma med heller. Det finns dock flera riktigt bra poesisamlingar (i bokform, dock), både för barn och vuxna, på våra bibliotek. Annars har jag följande tips,
http://childrenspoetryarchive.org/poems
http://www.kalliope.org/en/poetsfront.cgi?cn=gb (hittad via bibblan guidar, den har ett ganska tilltalande och enkelt gränssnitt)
http://www.poetryfoundation.org/browse/

På de flesta svenska bibliotek finns databasen Lyrics, som främst är ett förstaradsarkiv men där det också finns poesi i fulltext.

15 november 2015 - 17:57