Olycka på flygplanskryssare

Besvarad av Örjan Herres
Fråga: 
Hejsan! Min Far (född 1927) var med som timmerman med på flygplanskryssaren HMS Gotlands långresa 11 november 1948 -24 mars 1949 vilken gick runt Afrika, och genom Suezkanalen och via Medelhavet tillbaka. En kort tid innan de gav sig iväg skedde en tragisk olycka ombord, när man övade med en 20 mm luftvärnskanon - manskapet stod på led för att få skjuta några skarpa skott var för att lära sig hur den hanterades med riktig ammunition. Den skall ha varit en löstagbar typ som förvarades under däck och togs fram och sattes i en bajonettfattning vid behov, då saltvatten och/eller is annars kunde slita hårdare än man ville på den. Kanonen ska dock vid detta tillfälle inte ha blivit ordentligt fäst utan ha lossnat vid skjutningen och spridit skarpa skott över ledet med väntande besättningsmän. Pappa säger att fyra dog; hur många som skadades minns han inte. Min far stod i närheten, men klarade sig och hjälpte till att bära ner en dödad kamrat med efternamnet Nyström till "sjukan". Den dödade kamratens föräldrar Harald och Marta Nyström) råkade Pappa komma i kontakt med ca tio år sedan när de som av en händelse arbetade i Etiopien. Som synes minns min Far en hel del, men skulle gärna vilja få tag på ytterligare fakta och upplysningar och dokumentation kring denna olycka om det är möjligt. Går det att få tidningsartiklar från så långt tillbaka inscannade och skickade till sig? Min Pappa Ulf kommer inte ihåg dödade Nyströms förnamn - kan Ni få fram listor på besättningen vid denna tid? Bör ju finnas omnämt någonstans, Försvarsmakten, Sjöfartsmuseet, Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek, Krigsarkivet, skrifter utgivna av flottan?
Svar: 

Du nämner i frågan ett par av de arkiv och bibliotek du ska besöka för att få mer informations:

Krigsarkivet: http://www.riksarkivet.se/default.aspx?id=2227
Svensk Militärhistoriskt Bibliotek: http://www.smb.nu/
Sjöhistoriska Museets Bibliotek: http://www.maritima.se/sv/Verksamheten/Publikationer/Svensk-sjohistorisk...

Det finns en förening som heter Flottans Män. De ger ut en tidskrift 4ggr/år och har sakkunniga som kan besvara frågor om besättningslistor m.m.
http://www.flottansman.se/

Litteratur som rekommenderas:
Borgenstam, Curt; Insulander, Per; Åhlund, Bertil (1993), Kryssare : med svenska flottans kryssare under 75 år (utgåva 1:a), CB Marinlitteratur, ISBN 91-970700-68

von Hofsten, Gustav; Waernberg, Jan (2003), Örlogsfartyg: Svenska maskindrivna fartyg under tretungad flagg (utgåva 1:a), Karlskrona: Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek, ISBN 91-974015-4-4

4 oktober 2011 - 22:36