Hur agerar ett aktiebolag när break-even nås?

Besvarad av Lena Airi Palm ...
Fråga: 
Hur agerar ett aktiebolag när break-even nås? Satsar man på material, personal eller vad?
Svar: 

Texten nedan är hämtad från sajten kursnavet och kursen Företagsekonomi A. http://www.kursnavet.se/kurser/fe1202/M06-kalkyler/M06-s03-nollpunkt.htm

"Nollpunkt benämns även break even eller kritisk punkt. Budgeterade försäljningsintäkter måste överstiga de totala kostnaderna för den planerade verksamheten. Företagets nollpunkt är den försäljning som krävs för att precis täcka företagets totala kostnader. Om den budgeterade nollpunkten är större än företagets budgeterade försäljningsintäkt måste du i första hand se över de budgeterade kostnaderna. Om det inte går att krympa kostnaderna måste du tillbaka till marknaden och söka nya kundkategorier eller kundgrupper. Nollpunkten beräknas vanligen i antal produkter, antal timmar, antal kunder eller i kronor. I exemplet ovan är nollpunktsvolymen 45 000 enheter. Om volymen är större har vi vinst. Om volymen understiger nollpunkten uppstår förlust."

Det finns en hel del skrivet på olika ekonomisajter om break even. Harvard Business Review har en artikel som visserligen är på engelska men som ger ett pedagogiskt exempel på hur man kan tänka och agera för att gå vidare vid break even.
https://hbr.org/2014/07/a-quick-guide-to-breakeven-analysis

13 mars 2017 - 8:01

Kategorier