Hur använder man en intervju vid textanalys?

Besvarad av Karolina Persson
Fråga: 
Hej! När man skriver en uppsats och har använt sig av textanalys (böcker och internetkällor) men utöver det även måste intervjua EN kunnig inom området som undersöks, hur gör man då? Alltså, sammanställer man resultaten av den intervjun under ett helt eget avsnitt, och i så fall: återger man alla frågor man ställt eller enbart resultaten/svaren i stora drag? Eller använder man intervjun med personen som en del av reslutatet, dvs som en källa blandat med bl.a. litteratur inom området? Uppsatsen detta används till ska vara relativt kort och det är inte samma nivå på struktur och korrekt mall som i exempelvis Gymnasiearbetet. Enormt tacksam för snabbt svar!
Svar: 

Först och främst tycker jag att du ska prata med din handledare eller den lärare som givit dig den här uppgiften. Det kan vara så att de har en klar uppfattning om hur du borde gå tillväga. Du kan välja båda sätten beorende på vilket som passar bäst in i din deposition. Du kan presentera resultaten från intervjun för sig och texterna för sig och sedan knyta ihop allt i en slutdiskussion där du belyser båda aspekterna. Intervjun bör inte skrivas ut i sin helhet i uppsatsen utan bara väl valda citat som underbygger de resultat som du vill visa på. Däremot kan du bifoga den transkriberade intervjun i sin helhet som en bilaga. Du måste bestämma om intervjun ska analyseras på samma sätt som texterna eller om den istället ska vara tillför att skaffa kunskap om det område du valt att undersöka. Ska intervjun analyseras eller ska den vara tillhjälp när du analyserar något annat som de texter du redan valt? Den kan fungera på båda sätt, men du måste välja ett av dem.

28 februari 2016 - 10:45

Kategorier