Hur blir man riksdagsledamot?

Fråga: 
Hur blir man riksdagsledamot?
Svar: 

På riksdagens hemsida finns följande information:
"För att kunna bli ledamot måste man ha rösträtt och vara nominerad av ett politiskt parti. Rösträtt har den som är 18 år och svensk medborgare. Det är viktigt att ha partitillhörighet eftersom rösterna i valet till en början fördelas mellan partierna. Först fördelas mandaten mellan partierna. Kandidaturvalet sker genom att ledamöter i första hand utses på grundval av sina personliga röster. Det personliga röstetalet är antalet personröster för en viss kandidat i en viss valkrets under en och samma partibeteckning. För att bli invald på personliga röster krävs att kandidaten har fått personliga röster som motsvarar minst 5 procent av partiets röster i valkretsen." Läs gärna mer om mandatfördelning mm på: http://www.riksdagen.se/sv/Sa-funkar-riksdagen/Demokrati/Val-till-riksda...

2 maj 2012 - 8:32