Hur får du tillgång till information?

Besvarad av Åsa Wilén
Fråga: 
Hur får du tillgång till information/Vilka är dina vanligaste källor? (Formella/informella källor, text/muntligt, internet/fysisk litteratur, medvetet/omedvetet) Vilken typ av informationskanaler använder du oftast i din vardag?
Svar: 

Jag antar att du ställer frågan till mig som bibliotekarie och inte som privatperson, så jag svarar utifrån det perspektivet.
När jag behöver information så väljer jag källa utifrån vilket slags information det är. Oftast börjar jag med att använda Google, och gräver vidare utifrån de träffar jag får där. Men eftersom jag arbetar i ett bibliotek har jag tillgång till fysiska lexikon av alla de slag, och använder även dem frekvent, liksom böcker som handlar om det som jag för tillfället söker. Skulle jag gå bet i min egen sökning vänder jag mig till mina kollegor både personligen och via mail och ber om hjälp.

1 mars 2017 - 8:58

Kategorier