Religiösa grupperingar i Sverige

Besvarad av Birgitta Eriksson
Fråga: 
Hur fördelar sig de olika religiösa grupperingarna i Sverige, räknat i procent av befolkningen (ateister medräknat)?
Svar: 

Hos Statistiska Centralbyrån (SCB) kan man ändå få en del uppgifter på religiös tillhörighet. Hur många som är medlemmar i olika samfund hittar du om du följer länken här. Där finns tabeller över hur många procent som tillhör vad och andel män kvinnor ålder mm. http://www.scb.se/statistik/LE/LE0101/2000I02/LE98SA0301_05.pdf

När det gäller hur stor del av sveriges befolkning som är ateister så tror jag det kan vara näst intill omöjligt att få fram några siffror. Mig veterligt finns inga organisationer för ateister. Man kan ju heller inte räkna att de som inte är medlemmar i någon religiös organisation är ateister. Vi registrera ju inte religion och då kan man ju heller inte räkna ut sådant.

30 september 2011 - 0:24

Kategorier