Riksdagsledamot trots avgång?

Besvarad av Nicholas Haldosen
Fråga: 
Hur kommer det sig att Sverigedemokraternas Almqvist och Ekeroth kan avgå men ändå fortsätta sitta kvar och plocka ut nästan 60 000 kronor i månaden? Vart vänder man sig för att klaga över detta?
Svar: 

De personer du nämner representerar sitt parti i riksdagen i egenskap av riksdagsledamöter. Den ene har utöver detta haft ett uppdrag som rättspolitisk talesperson för sitt parti och den andre ett uppdrag som ekonomisk-politisk talesperson. Det är de sistnämnda uppdragen som de två nyligen lämnat. De har kvar sina platser i Sveriges riksdag fram tills nästa val eller tills de själva väljer att lämna platserna.

22 november 2012 - 5:51