Hur många år skiljer mellan olika generationer?

Besvarad av Pia Karlsson
Fråga: 
Hur många år skiljer mellan olika generationer?
Svar: 

Hej! Tack för din fråga.
En generation är enligt Nationalencyklopedin, NE, "en fas som börjar med att en individ uppkommer genom en fortplantningsprocess och som slutar i samband med påföljande fortplantningsprocess". Från det att man föds till dess man får egna barn alltså.
Inom släktforskningen säger man att det blir tre generationer på 100 år. (källa www.ancestry.se)

26 februari 2012 - 15:40

Kategorier