Hur många bibliotek och bibliotekarier finns det i Sverige?

Besvarad av Ulrika Thorsson
Fråga: 
Hur många bibliotek och bibliotekarier finns det i Sverige?
Svar: 

Hej!
I Svensk Biblioteksförenings skrift Fakta om bibliotek 2010 står det att läsa: "Det utfördes runt 4 700 årsverken vid de svenska
folkbiblioteken 2009. Drygt hälften av personalen var bibliotekarier.
I Sverige finns ungefär 1 300 folkbibliotek, varav 290
huvudbibliotek och knappt 1 000 filialer. Dessutom
finns drygt 900 övriga utlåningsställen.
Uppgifterna är hämtade ur Bibliotek 2009, Statens kulturråd 2010, s 13.
För mer utförlig information med t.ex. siffror rörande forskningsbiblioteken se länken
http://sb.bolder.se/wp-content/uploads/2011/01/Fakta_om_Bibliotek2010.pdf

Enligt fackförbundet DIK, som organiserar de flesta av bibliotekarierna, finns det ca 4600 bibliotekarier på arbetsmarknaden idag.
http://www.dik.se/bibliotek-dokumentation

Vänliga Hälsningar
Ulrika Thorsson
Kristianstads Stadbibliotek

20 oktober 2011 - 22:28