Adoptioner av stulna barn från Guatemala

Besvarad av Martin Andersson
Fråga: 
Hur många stulna barn från Guatemala adopteras bort till Sverige per år?
Svar: 

Sverige har inte adopterat från Guatemala sedan 2001. 2003 minskade eller avslutade de flesta EU-länder adoptionerna från landet pga. den osäkra situationen (Källa: Svenska Dagbladet). Så svaret på din fråga är förhoppningsvis noll.

Det är förvisso möjligt att det finns från Guatemala stulna och bortadopterade barn i Sverige som kom hit innan Sverige upphörde med adoptioner. Men det är svårt att ge något svar på frågan hur många dessa skulle kunna vara.

15 september 2013 - 7:52