Hur mycket kostar stressrelaterade sjukdomar samhället?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
Hur mycket kostar stressrelaterade sjukdomar (ex. depression) samhället varje år? Var kan man hitta statistik kring detta?
Svar: 

Försäkringskassan erbjuder mycket statistik och rapportmaterial kring detta, t.ex. följande publikationer:

Försäkringskassans analys 2016:2 Sjukskrivning för reaktioner på svår stress ökar mest
https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/41903408-e87d-4e5e-8f7f-90275dafe6ad/korta_analyser_2016_2.pdf?MOD=AJPERES&CVID=

Se även avsnittet Fördjupad kartläggning – sjukfrånvaro på grund av anpassningsstörningar och reaktion på svår stress s. 31ff i Socialförsäkringsrapporten 2017:3 Sjukskrivningsmönster
https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/d8373252-f14d-4200-acb9-13ab81be31ff/Socialforsakringsrapport-2017-03.pdf?MOD=AJPERES&CVID=

Du kan utgå från sidan Statistik & analys:Sjuk för att hitta ytterligare material:
https://www.forsakringskassan.se/!ut/p/z0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjypNzrQoSSzJUDY0dVQ2c8_NKUvNKgl1VDYpLgKqKSzKzUZlZpdn6BdmOigBRJFLd/

Problematiken diskuteras även i följande artiklar:

Dramatisk ökning av stressrelaterade sjukskrivningar
http://www.dn.se/ekonomi/dramatisk-okning-av-stressrelaterade-sjukskrivningar/
Kvinnor drabbas värst av stressen
http://www.dn.se/nyheter/sverige/kvinnor-drabbas-varst-av-stressen/

15 mars 2017 - 16:54