Hur mycket pengar finns i världen

Besvarad av Thomas Drugg
Fråga: 
Hur mycket pengar finns i världen
Svar: 

Denna korta fråga är svår och även komplicerad att besvara eftersom det beror på hur man definierar "Pengar". Är det bara fysiska sedlar och mynt i alla valutor man vill sammanställa, så blir summan givetvis lägre än om man även vill ha med abstrakta värderingar av olika sorters tillgångar.

Det finns dock en hyfsat färsk uppskattning av världens ekonomiska tillgångar.
Visual Capitalist publicerade i slutet av 2015 den här visuella framställningen:
http://money.visualcapitalist.com/all-of-the-worlds-money-and-markets-in...
Denna framställning har sedan citerats i andra artiklar, t ex dessa:
Business Insider:
http://www.businessinsider.com/all-of-worlds-money-in-one-chart-2015-12?...
Market Watch:
http://www.marketwatch.com/story/this-is-how-much-money-exists-in-the-en...

I texten används det engelska ordet "trillion". OBS att detta inte är samma sak som svenskans "triljon" eftersom man i olika länder använder skilda skalor för beteckning av höga tal. Engelskans "trillion" motsvarar svenskans "biljon", d v s 1 000 000 000 000, eller en miljon miljoner (en etta följd av 12 nollor).
Engelskans "quadrillion" motsvarar svenskans "biljard", d v s 1 000 000 000 000 000 (en etta följd av 15 nollor).

Med vänliga hälsningar
Thomas Drugg
Östersunds bibliotek

9 februari 2017 - 9:37

Kategorier