Vietnams påverkan på de röda khmererna och dess regim i Kambodja på 1970-talet

Besvarad av Ulrika Karén
Fråga: 
Hur påverkade Vietnam de Röda khmererna och dess regim i Kambodja under 1970-talet?
Svar: 

Det är en komplicerad historia och jag skickar flera länkar där du kan finna mer information i ämnet, sedan kopierar jag också del av ett svar från en kollega med information från Landguiden, en databas som Utrikespolitiska institutet står för.

På SO-rummets sida om Kambodjas historia finner du mycket information, längre ner på den sidan hittar du också flera länkar där du kan läsa mer om Kambodjas historia: http://www.so-rummet.se/kategorier/historia/varldens-lander-historia/asi...

På Länkskafferiets sida finns den här sidan om Kambodja och Kambodjas historia med, i högerspalten finns flera länkar så att man kan följa historien in på 1990-talet : http://www.taksvarkki.fi/kambodzha/ruotsi/kambodzha/historia_ja_yhteisku...
Ett översiktligt svar kan du få via https://www.landguiden.se/Lander/Asien/Kambodja/Modern-Historia   som jag också saxar för att du säkert skall kunna läsa eftersom det är en betaldatabas

Kambodja blev självständighet från kolonialmakten Frankrike 1953. Två år senare överlät kung Sihanouk tronen till sin far Norodom Suramarit för att kunna arbeta aktivt politiskt, men återtog tronen när fadern dog 1960. Sihanouk grundade massrörelsen Folkliga socialistsamfundet som kom att totalt dominera landet.

Sihanouk styrde därefter Kambodja fram till 1970. Hans år vid makten gav medborgarna vissa grundläggande rättigheter men präglades framför allt av kungens balansgång mellan olika politiska ytterligheter. Samtidigt som Sihanouk värnade om kungamakt och traditioner höjde han skatterna, förstatligade utrikeshandeln och bankerna samt tog in vänsteranhängare i regeringen, bland dem flera framtida Röda khmerledare.

Sihanouk drev en aktiv utrikespolitik som syftade till att skydda Kambodja från det amerikanska inflytandet i regionen. Han tillät Nordvietnam att tillsammans med den sydvietnamesiska gerillan FNL upprätta baser i landet.

För att driva ut kommunisttrupperna ur Kambodja började USA bomba landet 1969. Både vänstern och högern blev allt mer missnöjda med Sihanouk, som tog till brutala metoder för att tysta oppositionella på alla fronter. Medan Sihanouk var utomlands 1970 avskaffade den djupt konservative premiärministern Lon Nol monarkin och införde en republik, som hade USAs stöd. Inbördeskrig utbröt.

Sihanouk fick stöd av Nordvietnam och lierade sig med Röda khmererna. Detta var en gerillagrupp med rötter i en kommuniströrelse bildad i Paris i slutet av 1950-talet av en grupp studenter, bland dem Pol Pot. När amerikanerna slutit fred med Nordvietnam 1973 vände de sin offensiv mot Röda khmererna med ett bombkrig som blev förödande för den kambodjanska civilbefolkningen och drev bönderna rakt i armarna på gerillan. Mellan 500 000 och en miljon dödsoffer krävdes i striderna 1970–1975.

Trots det amerikanska stödet förlorade Lon Nol inbördeskriget och i maj 1975 marscherade Röda khmererna in i Phnom Penh. För många kambodjaner kom de som befriare. Röda khmererna döpte om landet till Demokratiska Kampuchea och satte sitt bonderevolutionära program i verket. Under ledning av premiärminister Pol Pot och president Khieu Samphan evakuerades städerna. Stadsbor sattes i arbete på landsbygden. Akademiker, tjänstemän, poliser, militärer och lärare greps och många av dem avrättades. Bland brott som kunde straffas med döden märktes att inte jobba tillräckligt hårt, att klaga, att hamstra mat, att sörja döda anhöriga och att utöva religion. Vietnameser och andra minoriteter drabbades särskilt hårt.

Sihanouk sattes i husarrest i Phnom Penh. Pengar avskaffades, industrin fick förfalla och utrikeshandeln reducerades till bytesaffärer med vänligt sinnade nationer. Röda khmererna hade storslagna planer på bevattningssystem med dammar och kanaler, men eftersom de hade avrättat de flesta ingenjörer kollapsade det som byggdes. Hur många människor som mördades eller dog av sjukdomar, svält och utmattning är omdiskuterat, men en siffra som ofta nämns är omkring 1,7 miljoner döda.

I slutet av 1978 invaderade Vietnam Kambodja och drev ut Pol Pot. I januari 1979 utropades Folkrepubliken Kampuchea som organiserades efter vietnamesisk socialistisk modell. Både Kina och USA ville försvaga Kambodja för att på så sätt komma åt det sovjetstödda Vietnam. FN fortsatte att erkänna först Röda khmererna och sedan en motståndskoalition som Kambodjas lagliga ledare.

I Kambodja började industri, infrastruktur och skolväsende byggas upp. Det gick långsamt, eftersom gerillakriget fortsatte och västvärlden hade infört ett handelsembargo efter påtryckningar från USA. Bristen på arbetskraft var ett annat stort problem. Många vietnameser kom till Kambodja för att arbeta och Vietnam hade dessutom 100 000–200 000 soldater i landet.

När islossningen mellan öst och väst inträdde i slutet av 1980-talet öppnades vägen till försoning i Kambodja. Hun Sen, premiärminister i den vietnamstödda regeringen, träffade Sihanouk 1987. Två år senare lämnade de vietnamesiska trupperna landet. Kambodja fick en ny författning som inte längre nämnde socialismen och en rad marknadsekonomiska reformer genomfördes. Efter omfattande diplomatiska insatser undertecknades 1991 ett fredsavtal av fyra fraktioner: Phnom Penh-regeringen, Röda khmererna, Sihanouks FUNCINPEC (se Politiskt system) och Khmerfolkets nationella befrielsefront (KPNLF).

Avtalet slog fast att parterna skulle avväpnas och att FN 1993 skulle arrangera val till ett parlament som skulle skriva en ny författning. Nu bröts Kambodjas isolering och de 350 000 flyktingarna började återvända hem från läger i Thailand. Planerna på avväpning sprack dock då först Röda khmererna och sedan de övriga vägrade att avväpna alla sina trupper.

Valet i maj 1993 stod framför allt mellan det rojalistiska FUNCINPEC, nu anfört av Sihanouks son prins Norodom Ranariddh, och CPP, arvtagaren till 1980-talets statsbärande Vietnamstödda kommunistiska parti (se Politiskt system). FUNCINPEC fick 45 procent och CPP 38 procent.

Tillägg:
Relationerna mellan kommunisterna i Kambodja och Vietnam har varit ansträngda redan från början och turerna många genom den politiska historien. Kulmen nåddes då Vietnam invaderade Kambodja 1979 pga gränstvister och förföljelser av vietnameser bosatta i Kambodja. Detta innebar slutet för Pol Pots skräckvälde. I svenska Wikipedia finns en lång, mycket utförlig artikel om Röda khmererna där man kan läsa om detta:

http://sv.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6da_khmererna
Jan Gustafson

27 april 2015 - 18:00