Att skriva referens till en databas

Besvarad av Ulrika Karén
Fråga: 
Hur skriver jag en referens till en databas, t ex Utbildningsregistret som finns tillgängligt genom www.scb.se ?
Svar: 

Hur du skriver referensen beror på vilket referenssystem du använder, det finns flera olika system och sätt att skriva. Om du går en kurs eller linje kan du undersöka om det är ett särskilt referenssystem som gäller för just den utbildningen eller om du själv kan välja referenssystem. Jag tar med ett par länkar till universitets- och högskolebiblioteks sidor där det finns skrivtips om hur man skriver referenser.

Från Umeå universitetsbiblioteks hemsida http://www.ub.umu.se/skriva/skriva-referenser (se också länkarna i vänsterspalten)
Från Malmö högskola biblioteks hemsida: https://www.mah.se/Bibliotek/Stod-i-ditt-arbete/Soka/Skriva-referenser/

27 april 2015 - 14:07

Kategorier