Vad innebär "Realisationsutg."? Är det böcker av sämre kvalitet än originalutgåvan?

Besvarad av Ulrika Blomkvist
Fråga: 
I bibliotekskatalogen Libris används beteckningen "Realisationsutg.". Vad innebär det? Är det böcker av sämre kvalitet än samma verk i annan utgåva?
Svar: 

Jag har inte kunnat hitta något som direkt bekräftar detta, men efter att ha kollat med mina kollegor så håller vi med om att ditt antagande nog stämmer. Realisationsutgåvor var, i alla fall förr, ganska vanliga på bokrean och det brukade oftast finnas en kommentar om att de skilde sig från bokens originalutgåva på olika sätt. Och många bibliotek passar på att köpa böcker på bokrean så mest troligt är det därifrån den anmärkningen kommer.

Om du vill veta mer kan du prova att kontakta Libris kundservice: libris@kb.se

7 mars 2012 - 13:54