I vilka sammanhang kan sociolekter ses som något negativt/positivt?

Fråga: 
I vilka sammanhang kan sociolekter ses som något negativt/positivt?
Svar: 

Vi har svarat på flera frågor om sociolekter. Här är länkarna till vårt svarsarkiv:
http://bibblansvarar.se/sv/svar/hur-hittar-jag-information-om
http://bibblansvarar.se/sv/svar/hej-jag-har-lite-fragar-krin
http://bibblansvarar.se/sv/svar/hur-pavarker-socialekter-vara-0
http://bibblansvarar.se/sv/svar/vad-ar-skillnad-dialekt-och-so
http://bibblansvarar.se/sv/svar/hej-jag-undrar-hur-kan-socio

http://bibblansvarar.se/sv/svar/jag-fattar-inte-riktigt-vad-so-0

I det sista svaret finns en hänvisning till Nationalencycopedin där det står att skillnaderna  mellan sociolekter snarare är kvantitativa än kvalitativa.

Här kommer en sista länk till en fråga som egentligen handlar om kronolekter, men det finns en hänvisning till sociolekter i svaret också:
http://bibblansvarar.se/sv/svar/vad-ar-kronolekt

8 maj 2015 - 10:31

Kategorier