Import av halalslaktat kött.

Besvarad av Roger Pedersen
Fråga: 
Hur många kilo kött av djur som har dödats obedövat på halalsätt importeras till Sverige varje år?
Svar: 

Hej!
Malin Gillberg har tidigare (augusti 2014) besvarat frågan på följande sätt - Jag har inte kunnat hitta en siffra på hur mycket halalslaktat kött som importeras till Sverige. Statistiska Centralbyrån (SCB) för statistik över importerad mat, men skiljer inte ut halalslaktat kött.
Jordbruksverket verkar föra statistik men har inte publicerat den. Enligt en artikel som publicerades i Metro i april säger Jordbruksverket att "Import av halalkött som slaktats utan bedövning finns däremot i viss mån". Jag skulle rekommendera att du kontaktar Jordbruksverket och ber dem om siffror. Du kan nå dem här.
Med vänlig hälsning Roger Pedersen

20 april 2016 - 16:17

Kategorier