Källhänvisning till Wikipedia

Besvarad av Anna-Stina Takala
Fråga: 
Jag skulle vilja veta hur man gör en korrekt källhänvisning till wikipedia i den löpande texten. Och också hur den ska se ut i referenslistan. Jag har tittat efter både på nätet och i flera olika böcker och det verkar finnas så många alternativ. (Jag har valt Harvardsystemet.)
Svar: 

Den bästa beskrivningen som jag hittade, tycker jag är en från Högskolan i Kristianstad: http://www.hkr.se/templates/Page____854.aspx#Harvard

De instruerar om hur man skriver i källförteckningen. Jag ger ett exempel:

Wikipedia (2010) Väg. Hämtad 2011-11-28, från http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4gar

Jag gjorde här själv en bedömning att årtalet skulle vara 2010, eftersom det var då som artikeln senast redigerades, dvs senast någon publicerade eller ändrade något i den. Såhär tror jag du kan skriva och att det blir riktigt.

I den löpande texten får du välja hur du vill skriva. Har du vara en artikel från Wikipedia med, så kan du skriva (Wikipedia 2010) i den löpande texten. Har du flera artiklar måste du numrera dem på något vis. T ex med a, b och c. Numreringen ska då även vara med i källförteckningen.

30 november 2011 - 10:29