tullerusk

Besvarad av Lars-Inge Nilsson
Fråga: 
Jag undrar hur man är när man är "tullerusk" i Norge?
Svar: 

Enligt Norsk riksmålsordbok utgitt av Riksmålsvernet (1957) kan den som är tullerusk antingen vara "rusk ; tullet ; gal" eller "ustyrlig ; vill ; 'vanvittig'" . För det senare ges ett belägg i ett citat av Ole Bang: En Nordlandsjente: "laddevinen virker saa rent tullerusk paa svensken". Det borde väl då betyda något liknande som när man är rysk i planeten - som man i SAOB får förklarat under uppslagsordet rysk: http://g3.spraakdata.gu.se/saob/show.phtml?filenr=1/223/78.html . En något nyare Norsk ordbok har några andra källor:  http://no2014.uio.no/perl/ordbok/no2014.cgi?soek=tullerusk#ariadne=[[|361907|,0,|tullerusk|]] Något beroende på sammanhanget kan kan man alltså vara omtumlad eller förvirrad i skiftande grad eller tokig och galen. Etymologiskt skulle det enligt både de norska källorna hänga samman med en omvandling av det som anges vara holländskt: tureluursch eller tureluurs,

13 september 2015 - 16:50

Kategorier