Om krigsslutet i Tyskland

Besvarad av Jan-Erik Claesson
Fråga: 
Jag vill läsa om hur tyskarna upplevde krigsslutet 1945 och övergången från diktatur till demokrati efter kriget. Boken (böckerna) bör helst vara författade av historiker och baserat på forskning. Jag läser enbart svenska. Vänliga hälsningar! Kalle Magnuson Mölnlycke
Svar: 

På senare år har det kommit massor av böcker om Andra världskriget, nazismen och om Tysklands roll på svenska. Men det har varit svårt
att hitta just det du söker. Man får plocka ur ett antal böcker och andra källor. En del skrivna av forskare, och en del av journalister.
På engelska och tyska kan det finnas fler.
Det finns en intressant artikel från tidningen Populär historia 1995:2. Den går att läsa på nätet.
http://www.popularhistoria.se/artiklar/sammanbrott-eller-befrielse/

En klassisk bok på svenska är Stig Dagermans Tysk höst från 1947.

2005 kom en bok som heter En kvinna i Berlin. Det är dagboksanteckningar gjorda mellan april och juni 1945.

Krigskorrespondenten Osmar White skrev en bok som heter Segrarnas väg. White följer de allierade styrkorna in i Berlin.
Han skriver bland annat om enskilda tyskars upplevelser av krigsslutet.

Slutligen vill jag nämna två böcker av Barbro Eberan. Var Hitler en demon? och Vi är inte färdiga med Hitler på länge än.
I dessa böcker finns kapitel som behandlar skuldfrågan. Dessutom finns det litteraturlistor för vidare läsning.

 

3 augusti 2013 - 16:43

Kategorier