Handelsträdgårdar i Helsingborg

Besvarad av Peter Ljungquist
Fråga: 
Jag vill veta vilka handelsträdgårdar det fanns i Helsingborg 1960. Gissar att ett bra sätt är att leta i telefonkatalogen för Helsingborg det året. 1: Finns den tillgänglig på internet? 2: Om inte, finns det andra sätt att hitta denna uppgift på internet? Mvh Per Kjellsson i Nacka
Svar: 

Hej!
Kungliga biblioteket i Stockholm, KB, har gamla telefonkataloger på mikrofilm. De har Rikstelefonkatalogerna från 1880-1997 mikrofilmade. Katalogerna finns även i tryckt form från 1921 till 1997, samt 2001-2009 med luckor för vissa år. De finns i mikrofilmsläsesalen
 

http://www.kb.se/samlingarna/Vardagstryck/
Landsarkiven brukar ha telefonkataloger sparade:

http://www.riksarkivet.se/default.aspx?id=2233&refid=1194
På nätet hittar jag inga uppgifter om detta.

14 augusti 2013 - 19:17