Jävig polis

Besvarad av Sofia Murray
Fråga: 
Det finns en polis som är suppleant i ett katthem. Är det okej med tanke på att polisen i fråga är/har varit involverad i "djurskyddspolisen"?
Svar: 

Din fråga gäller om polismannen är jävig, alltså har någon form av åtagande eller relation som påverkar hans eller hennes yrkesutövning på ett otillbörligt sätt. Samma regler gäller för poliser som för domare. Det finns tio angivna situationer där jäv kan uppstå, 4 kap 13 § 10 p RB anger dessa. Under punkt 4 står följande som skulle kunna var aktuellt i det här fallet: "är ledamot av styrelsen för bolag, förening eller annat samfund, stiftelse eller annan sådan inrättning, som är part, eller, då kommun eller annan sådan menighet är part, är ledamot av nämnd eller styrelse, som handhar förvaltningen av den angelägenhet målet rör". Detta förutsätter dock att polisen fortfarande är aktiv i "djurskyddspolisen" och kan påverka "djurskyddspolisens" arbete. Läs mer här, https://lagen.nu/1942:740#K4P13S1

16 februari 2017 - 18:12