Källhantering

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Hej. Jag undrar hur man skriver en korrekt källhänvisning enligt Harvard. Jag har kollat in internet efter svar men hittar inget som berättar vad som gäller när man ska skriva in en källhänvisning mitt i en mening, istället för i slutet. Jag har fått höra att i ett nytt stycke, måste författaren nämnas i slutet av meningen med sidnummer, men upprepas samma författare senare i samma stycke så behövs inte sidnumret, även om det är en helt ny sidnummer som den texten kommer ifrån. Stämmer detta?
Svar: 

Jag bifogar en länk till guiden för hur källor ska användas från bibliotekshögskolan i Borås:
http://hb.diva-portal.org/smash/get/diva2:850239/FULLTEXT06.pdf

Men generellt skulle jag säga så här; om du refererar eller citerar från olika sidor från samma källa, bör sidorna finnas med i hänvisningen, för att annars blir de omöjliga att hitta, vilket är poängen med källhänvisningen.

14 februari 2017 - 20:48

Kategorier