kloning

Besvarad av Eva Arrander
Fråga: 
Kan man göra så att någons flickvän blir en riktig kopia av Madonna med hjälp av genteknik? Om det går kommer hennes barn också bli det?
Svar: 

Det är omöjligt att framställa en en människa som är en kopia av en annan nu levande människa.
I Nationalencyklopedien kan du läsa om kloning och jag skickar en länk till dig.
http://www.ne.se/lang/kloning

14 november 2012 - 9:50