Läsa gamla tidningar

Fråga: 
kan man söka dödsannonser i gamla tidningar ? (Borås tidning 1937)
Svar: 

De allra flesta svenska tidningar är mikrofilmade, så även Borås tidning som finns från starten 1838 och framåt. Om Borås tidning inte finns som mikrofilm på ditt bibliotek måste du beställa den som fjärrlån. För att läsa en mikrofilm behövs det en mikrofilmläsare. Du bör förvissa dig om att en sådan finns på ditt bibliotek.

1 oktober 2012 - 11:40

Kategorier